eFox

V cene je zahrnutý aj recyklačný poplatok

526,80 s DPH

Zariadenie EFox je určené pre evidenciu tržieb a tlač pokladničných dokladov registrovaných prostredníctvom pripojeného PC s príslušným softvérovým vybavením.

Zoznam spoločností vyvíjajúcich PC aplikácie spolupracujúce s tlačiarňou EFox nájdete na stránke www.elcom.eu.

Kategórie:
Hmotnosť3.4 kg